Familien Hegermann eide Boen gjennom flere generasjoner. Britiske lorder leide fisket av familien på tidlig 1900-tall og det ble da tatt eventyrlige fangster.

1,2 KM DOBBELTSIDIG FISKE

Elva veksler mellom stryk og høler, og fiskeplassene ligger tett i tett. Mange har engelske navn etter lordene som fisket her tidligere. ”WR Line”, ”Stolkie”, ”Martins point”. Det er her du finner laksen. Det er lagt ned et stort arbeid i å rydde og tilrettelegge elvebredden for laksefiskere. Trapper og kastebrygge er på plass, og det finnes en gapahuk på hver side av elva. Optimalt antall fiskere på Boen er fire til åtte personer.

STORE FANGSTMULIGHETER

Tovdalselva er ikke regulert med store magasiner. Vannstanden kan derfor variere gjennom sesongen. Boen befinner seg nederst i vassdraget. Uansett vann føring, selv på liten elv, er laksen å finne på valdet

Send forespørsel