På Boen Gård har vi i de senere år investert mye tid og resurser på at kjøkkenet vårt skal bli så selvforsynt som overhodet mulig når det kommer til råvarer. I hagen summer bier som bidrar til god vekst, og samtidig gir oss honning. Det er etablert både grønnsakshage, urtehage og mange forskjellige bær høstes fra feltet med bærbusker. Den gamle frukthagen gir oss flere sorter epler og pærer. Kjøkkenet på Boen Gård er nå 80% selvforsynt på “grønt” i sesong. Og selvsagt, alt er økologisk. Langs elva beiter sauer og lam som bidrar til å holde vegetasjonen i sjakk. Lammene kommer på menyen, det samme gjør villaks av utsøkt kvalitet som fanges av sportsfiskere på egen fiskerett i Tovdalselva. Øvrige råvarer henter vi fra små lokale leverandører vi ofte har et nært og personlig forhold til. Samtlige leverandører befinner seg i en radius innenfor 90 minutters kjøring fra gården.